arrow Instructiuni de utilizare
Depunere cerere
de finanțare

  1. Autentificare în portal https://inscrierionline.afm.ro
  2. Selectare program de finanțare
  3. Detalii ecran încărcare cerere de finanțare
  4. Tipuri de mesaje de eroare la încărcare cerere de finanțare
  5. Încărcare documente
  6. Depunere cerere de finanțare cu scor sub pragul etapei
  7. Ștergere dosar cu cerere de finanțare încărcată greșit
  8. Finalizare depunere cerere de finanțare
  9. Status dosar, listă fișiere
PREZENTARE VIDEO INSTRUCTIUNI